องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]69
2 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]117
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]118
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 29 มี.ค. 2565 ]113
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]69
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]108
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2564 ]115
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]115
9 รายงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]105
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2564 ]111
11 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]217
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 26 มี.ค. 2564 ]213
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]215
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]205
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]210
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]231
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]208
18 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.62-มี.ค.63งบประมาณประจำปี-2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]234
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2563 ]266
20 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]236
 
หน้า 1|2