องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]27
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]17
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 29 มี.ค. 2565 ]18
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]15
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2564 ]17
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]27
7 รายงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]18
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2564 ]16
9 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]118
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 26 มี.ค. 2564 ]111
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]120
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]105
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]113
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]123
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]115
16 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.62-มี.ค.63งบประมาณประจำปี-2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]133
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2563 ]128
18 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]133
19 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนเม.ย.-ก.ย.62ปงบประมาณประจำปี-2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]124
20 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]780
 
หน้า 1|2