องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]40
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 26 มี.ค. 2564 ]32
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]45
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]31
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]36
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]47
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]34
8 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.62-มี.ค.63งบประมาณประจำปี-2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]51
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2563 ]48
10 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]54
11 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนเม.ย.-ก.ย.62ปงบประมาณประจำปี-2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]46
12 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]697
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 [ 25 มิ.ย. 2562 ]46
14 รายงานงบแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2562 ]139
15 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]144
16 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.61-มี.ค.62งบประมาณประจำปี-2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]42
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 25 มี.ค. 2562 ]168
18 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]154
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 24 ธ.ค. 2561 ]188
20 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]134
 
หน้า 1|2