องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโศกหมู [ 15 เม.ย. 2563 ]14
2 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 [ 1 เม.ย. 2563 ]13
3 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉบับท่ี 2) [ 28 มี.ค. 2563 ]3
4 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 มี.ค. 2563 ]2
5 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู [ 18 มี.ค. 2563 ]8
6 [ 18 มี.ค. 2563 ]5
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 27 ม.ค. 2563 ]60
8 ประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 20 ม.ค. 2563 ]12
9 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 20 ม.ค. 2563 ]11
10 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง อบต.หนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7