องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]23
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]14
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]12
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]17
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]14
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2564 ]73
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]75
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เมยษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]102
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]77
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]14
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]19
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]107
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]105
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]103
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]107
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]105
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]108
20 ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]109
 
หน้า 1|2|3|4