องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]19
2 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]19
3 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]19
4 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]16
5 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]19
6 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]16
7 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]16
8 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]18
9 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]116
10 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]112
11 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]114
12 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]108
13 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]111
14 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]106
15 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]113
16 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]116
17 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]110
18 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]108
19 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]119
20 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]113
 
หน้า 1|2