องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2565 ]42
2 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2565 ]34
3 คู่มืองานธุรการ [ 10 ม.ค. 2565 ]27
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี [ 10 ม.ค. 2565 ]27
5 คู่มือการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2565 ]27
6 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ม.ค. 2565 ]27
7 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 10 ม.ค. 2565 ]26
8 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 10 ม.ค. 2565 ]26
9 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ม.ค. 2565 ]26
10 คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2565 ]27
11 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]115