องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


การควบคุมภายใน ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายใน ข้อ6
ประจำปีงบประมาณ 2558
(งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

    เอกสารประกอบ การควบคุมภายใน ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหาน